fredag 1 april 2011

Badrum uppe

Badrummet uppe börjar växa fram. Väggar och golv tätskikts behandlas. Golvslingorna är lagda.

Inga kommentarer: